FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt08/08/2007

Condictio indebiti, återbetalningsskyldighet

Hej, Om jag skulle få in 190 000 kr på mitt bankkonto från en okänd avsändare, skulle jag då vara återbetalningsskyldig? Om svaret är ja, vad skulle konsekvenserna bli om jag helt enkelt inte rörde pengarna i ett år? medveten om att dom ligger där, och sedan tog efter den tidsperioden?

Lawline svarar

Hej, Frågan i ditt fall är om du kan sägas ha mottagit de 190 000 kr i god tro. Eftersom det rör sig om en ansenlig summa pengar så kommer du inte att kunna hävda att du varit i god tro när du mottagit pengarna, alltså blir en återbetalningsskyldighet aktuell. Rent juridiskt bör det dock inte föreligga någon undersökningsplikt från din sida till att utreda varifrån pengarna kommer, om någon anonymt vill ge dig en summa pengar så är det naturligtvis tillåtet. Det skulle dock vara moraliskt rätt att kontakta banken och informera om den uppkomna situationen. Du bör även beakta att vid en eventuell återbetalning så kan du bli skyldig att betala 190 000 kr plus eventuell ränta enligt räntelagen. För ytterligare information om felaktiga utbetalningar (condictio indebiti) så kan du även läsa tidigare besvarade frågor här på hemsidan. Se http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=1734 , http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=1821 och http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=2695 Med vänlig hälsning,
Gabriel WestinRådgivare