FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt20/07/2007

Överskjutande grenar

Har köpt en småhustomt där jag nu uppför en villa för eget boende. På grannfastigheten som har en bredd av ca 15 meter, finns ett större ekträd. Ca 25% av grenverket hänger in på min förvärvade tomt. Ägaren till grannfastigheten har inte för avsikt att ta bort trädet eller grenarna över min tomt. Han har gett mig ett muntligt löfte att jag får ta bort grenarna om jag har juridisk rätt att göra så. Hur agerar jag? Även om grenarna över min tomt avlägsnas, finns stor risk att någon större del av eken faller ner och skadar min nyuppförda villa. Vem blir då ekonomiskt ansvarig, grannen eller jag?

Lawline svarar

Hej, enligt Jordabalken 3 kap 2 § som Du hittar http://www.lagen.nu/1970:994#K3P2 har Du rätt att ta bort de grenar som hänger över på din tomt. Om någon del av eken sedan skulle falla ner och skada Ditt hus är det din granne som är skadeståndsskyldig eftersom trädet står på hans mark vilket innebär att han bär ansvaret. Vänlig hälsning,
Jonas ÖjelidRådgivare
Hittade du inte det du sökte?