FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt24/08/2007

Rätt till ersättning vid trafikolycka?

Hej, Jag, min sambo och mina 2 barn blev påkörda bakifrån vid stoppsignalen på E18 den 19:e juli 2007. Bilen som orsakade olyckan kom i hög fart och körde på ytligare en bil. Föraren sprang ifrån olyckplatsen. Vi fick nack- och ryggskador plus bilen förstörd. Detta inträffade under vår semester. Vi har anmält händelsen till mitt försäkringsbolag och även sökt vård på grund av olyckan. Försäkringsbolaget har inte hört av sig ännu, antar att de ska göra det så småningom. Jag känner att jag behöver mer rådgivning för att kunna få alla mina rättigheter igenom, men vet knappt vad jag har rätt till. Ska jag lita helt på min försäkring eller behöver jag anlita en advokat för att ärendet ska gå rätt till och eventuellt fortare?

Lawline svarar

Ersättning för skada i följd av trafik med motordrivet fordon utgår från trafikskadeförsäkringen som är obligatorisk för bilägare. Bestämmelser om trafikskadeförsäkringen hittar du i trafikskadelagen (http://www.lagen.nu/1975:1410). Man har rätt till ersättning för person- och sakskada. Med personskada menas fysisk och psykisk skada. Med sakskada menas skada på egendom, till exempel en bil. Beräkning av ersättningens storlek sker enligt skadeståndslagen (http://www.lagen.nu/1972:207#K5). För personskada har man bland annat rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och sveda och värk. För sakskada har man rätt till ersättning för egendomens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. Man har även rätt till ersättning för annan kostnad till följd av skadan. Som exempel på ”annan kostnad” kan nämnas förlorade semesterdagar. Då man har varit med om en trafikolycka ska man anmäla det till sitt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget kommer sedan att reglera skadan på trafikskadeförsäkringen och göra en bedömning av vad man har rätt till ersättning för och hur mycket som kan komma att betalas ut. Då trafikolyckor tyvärr är vanligt förekommande försäkringsfall har försäkringsbolagen i regel stor erfarenhet av att tillvarata den försäkrades rätt till ersättning ur trafikförsäkringen. Vad man kan göra under tiden försäkringsbolaget utreder skadan är att noga gå igenom skadehändelsen, sammanställa alla kostnader man har haft i anledning av olyckan och spara alla relevanta kvitton. Är man inte nöjd med försäkringsbolagets förslag på utbetalning kan man alltid överklaga beslutet. I sista hand kan man anlita en advokat om man hamnar i tvist med försäkringsbolaget, men det är inget jag rekommenderar er att göra i detta skede. Med vänlig hälsning
Julia AsplundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”