FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt28/07/2007

Övergiven hyresrätt?

Min mor gick bort för två månader sedan och efterlämnade sig då en fastighet med en hyresgäst i. Denna hyresgäst har sedan dess inte betalat hyra och har nu försvunnit ifrån fastigheten. Jag har försökt att kontakta honom men han svarar inte när jag ringer. däremot skickar han sms till mig och skriver att han inte tänker återkomma och att jag kan slänga de personliga tillhörigheter som han lämnat kvar. En hel del tog han dock med sig. Vad ska jag göra? Har jag rätt att slänga sakerna och har jag rätt att byta lås?

Lawline svarar

Hej, en uppsägning måste vara skriftlig om det sker från hyresvärdens sida, se 12 kap 8 § Jordabalken. Däremot kan hyresgästen säga upp avtalet muntligen om hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande om uppsägningen. I detta fall kan det dock vara så att det kan anses som att hyresgästen har övergivit lägenheten och i så fall gäller enligt 12 kap 27§ följande: att hyresvärden genast får återta lägenheten samt att om hyresgästen inte hämtar sakerna i lägenheten inom 3 månader från det att han uppmanats att göra så eller 6 månader efter han lämnat lägenheten tillfaller de hyresvärden utan lösen. Enbart försenad och utebliven hyra föranleder, enligt praxis och förarbeten till jordabalken, dock inte att lägenheten ses som övergiven utan hänsyn får tas till alla omständigheter i det enskilda fallet. Om det står klart att hyresgästen övergivit lägenheten har du således full rätt att återta lägenheten och därmed även byta lås och plocka undan de eventuella tillhörigheter som finns kvar, du bör dock avvakta med att slänga dem innan de 3 eller 6 månaderna har gått. I ditt fall talar den uteblivna hyran samt sms:en för att lägenheten faktiskt blivit övergiven men det är svårt för mig att avgöra då jag inte känner till alla omständigheter i detta fall. En annan möjlighet kan vara att begära handräckning hos kronofogdemyndigheten för att få hjälp att forsla bort hyresgästens egendom. Detta kräver dock att hyresgästen blivit lagligen uppsagd. Läs mer om detta på kronofogdens hemsida http://www.kronofogden.se/villfabetalt/hurgorjag/betalningsforelaggande.4.14db52b102ed4e5fe380005212.html . Se gärna hela 12 kap Jordabalken http://lagen.nu/1970:994 . I Jordabalken hittar du som ovan nämt även regler för hur en uppsägning skall ske. Vänliga hälsningar
Cornelia SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000