FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt25/07/2007

Verkan av grannes godkännande av tillbyggnad

Om man fått godkännande för takkupa samt veranda 2005 och nu en granne anmäler en för olovlig åtgärd, kan plan- och bygg då tvinga en till att ansöka om bygglov i efterhand eller gäller det muntliga godkännandet. Har ju givetvis inget bevis då.

Lawline svarar

Hej Jag är osäker på vem du menar dig ha fått ett muntligt godkännande ifrån. Muntliga godkännanden från dina grannar innebär ju inte i normalfallet att du fritas från plikten att söka bygglov innan du bygger till, se 8:4 Plan och Bygglagen (http://www.lagen.nu/1987:10) . Det finns dock vissa undantag, bl.a. från 4,5 metersregeln i 8:4 Plan och Bygglagen, om du har godkännande från din granne. Det finns inget krav på skriftlighet men du måste kunna visa att ett medgivande har lämnats vilket onekligen är svårt om det bara har skett muntligen. För att bygga en takkupa krävs dock som jag uppfattat det alltid bygglov enligt 8:1 plan och bygglagen, och ibland t.o.m. ändrad detaljplan (om det högsta våningsantalet enligt gällande plan överskrids). Muntligt godkännande från en tjänsteman på din kommuns stadsbyggnadskontor innebär visserligen inte att bygglov har lämnats men kan vara en grund för att sätta ner eller inte alls påföra dig s.k. byggnadsavgift, jämför 10:11 Plan och Bygglagen. Hoppas att du har hjälp av mitt svar MVH
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000