FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt26/07/2007

Samägande av bostadsrätt

vi är tre som äger en brf lägenhet som bebos av modern till två av delägarna. Delägare ett som inte har släktskap med den boende vill bli utlöst. Vad säger lagen? Är ej aktellt att sälja bostadsrätten.

Lawline svarar

Gemensamt ägande av en bostadsrätt faller i väsentliga delar under samäganderättslagen som kan hittas http://lagen.nu/1904:48_s.1 . Samäganderättslagens regler gäller alltid endast i den mån inget annat har avtalats mellan delägarna. Enligt samäganderättslagen äger var och en av delägarna varsin lott, eller ideell andel, i det samägda (1§). För förfogande och förvaltning av själva egendomen i sin helhet krävs visserligen samtliga delägares samtycke, med undantag för mycket brådskande åtgärder (2§). Det finns emellertid inget som hindrar en delägare att sälja sin andel i egendomen till vem han/hon önskar och till valfritt pris. Det finns alltså inget krav på "hembud" i det fall att ett sådant krav inte avtalats i förväg, men det står givetvis delägaren fritt att sälja till befintliga delägare. Var och en av delägarna har även rätt att hos rätten ansöka om att egendomen i sin helhet försäljs på offentlig auktion, även mot de övrigas vilja, om ingen av de övriga delägarna kan visa synnerliga skäl för anstånd (6§) vilket skall vara mycket starka skäl. Köpeskillingen delas sedan mellan delägarna. Var och en av delägarna kan kräva att rätten fastslår ett lägsta bud för försäljning (9§). Befintliga delägare kan emellertid inte kräva att få köpa andelen till förmånligare pris än vad som kan utfås genom offentlig auktion. Vad sedan gäller er mor så gör jag antagandet att hon hyr bostaden av er. Detta innebär att hon är att betrakta som en andrahandshyresgäst. För andrahandshyresgäster kan besittningsskydd endast förekomma gentemot andra andrahandshyresgäster och aldrig gentemot en ägares önskan att nyttja bostaden för egen del. När nu delägare ett vänt sig till er för att bli utlöst finns det förhoppningsvis goda möjligheter för er att få till en bra lösning. Saknas i nuläget samägandeavtal kan det även rekommenderas att ett sådant ingås inom den kommande delägarkretsen, speciellt med tanke på skyddet för er mors boende. Vad som även är värt att påpeka är att en andrahandsuthyrning kräver tillstånd av bostadsrättsföreningen. Om er mor själv blir delägare i bostaden krävs inget sådant tillstånd och hennes rätt att bo där blir likvärdig med övriga delägares, oavsett hur stor hennes andel är. Med vänlig hälsning!
Johanna NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000