FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt28/07/2007

Förvaltning av samägd fastighet

Tvångsförsälja gemensam bostad. Hej , Min fd sambo(alkoholist) bor kvar i bostaden som införskaffades för gemensamt bruk , i 4 år har hon vägrat att lösa ut mig. Bodelningen som sköttes av en bodelningsförrättare hoppade hon av när det blev tal om värdering. Bodelningen blev dock klar och godkänd, men något utköp blev inte av. jag har nu lämnat över ärendet till domstolen som kommer att utse en god man som sköter försäljningen. Hon sköter inte om bostaden , hon vanvårdar den. Vad har hon för skyldighet , respektive , vad har jag för rättighet att se till att bostaden är i rättmätigt skick? Vad händer om hon kommer att vägra värdering och försäljning? Har hon rätt att byta lås på bostaden? Vad har jag egentligen för rättighet att se till att min egendom inte förstörs och vanvårdas? Kan jag gå in och klippa gräset osv ?? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej! Din fråga aktualiserar lagen om samäganderätt (SamägL http://www.lagen.nu/1904:48_s.1). Först något om dina möjligheter till att bli utköpt alternativt försäljning av bostaden. Enligt SamägL finns ingen rätt för en delägare att bli utköpt av en annan ägare, utan en sådan rätt måste ha avtalats mellan delägarna i förväg. Däremot har du som delägare möjlighet att hos tingsrätten begära att god man tillförordnas för att sälja fastigheten på offentlig auktion (se 6 §), vilket verkar vara den väg du har valt att gå nu. För att vidta åtgärder som har med den samägda egendomens förvaltning att göra krävs samtliga delägares samtycke (se 2 §). Däremot kan en delägare enligt samma paragraf agera på egen hand utan övriga delägares godkännande om det rör sig om exempelvis brådskande reparationer eller andra åtgärder för bevarande av godset som inte tål uppskov. Den frånvarande delägaren får i efterhand stå för sin del av kostnaderna (se 15 §). Är det så att den andra delägaren vanvårdar bostaden borde du alltså ha rätt att utföra vissa åtgärder själv, trots att du vägrats samtycke, om åtgärden är nödvändig snarast för att skydda godset från att ta skada. Om delägarna mera varaktigt är oeniga rörande egendomens förvaltning kan tingsrätten, på ansökan av en av delägarna, förordna att godset under viss bestämd tid skall omhändertas av en god man, som utses av rätten (se 3 §). En av delägarna kan också utses till god man. Det åligger sedan den som blivit utsedd till god man att ta hand om förvaltningen av det samägda godset (se 4 §). Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Vänliga hälsningar,
Rebecka BoholmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000