FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt03/07/2007

Samäagnderätt i båt

hej, Vi är 4 stycken som tillsammans ägen en båt av märket Regal 2650 (totalvärde ca 500.000-600.000 SEK). Vi vill nu sälja båten, endera att någon av oss köper samtliga andelar alternativt att vi säljer samtliga andelar till någon extern. Vilka rättigheter har jag som äger 1/4 av båtens totala värde? Kan jag kräva av de andra delägarna att erhålla rimlig ersättning för min andel? Kan de kräva att jag köper deras andelar? Kan de kräva att få köpa min andel under marknadsvärdet? Vore väldigt tacksam för svar! Tecknar, Anders

Lawline svarar

Hej Om inget avtalats om hur frågor som dessa skall hanteras er emellan så äger ni egendomen med samäganderätt enligt samäganderättslagen. Vill en av delägarna förfoga över egendomen, till exempel sälja eller skänka bort den, så krävs samtycke från övriga delägare. Om delägarna inte kan enas om hur egendomen skall förvaltas eller användas kan en delägare ansöka om att rätten skall förordna att egendomen under viss tid ska förvaltas av en god man. Varje delägare kan, genom att begära det hos domstol, få egendomen såld på offentlig auktion. Då försäljs alltså även övriga delägares del i egendomen. En delägare kan hindra att egendomen säljs på offentlig auktion, om denne har synnerliga skäl. Det kan röra sig om sociala förhållanden men det måste röra sig om mycket starka skäl för att hindra försäljning. De övriga delägarna kan således inte tvinga dig att sälja till dem. Du har även rätt att båten säljs på auktion. Samäganderättslagen hittar du http://lagen.nu/1904:48_s.1 Vänligen
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”