FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt15/07/2007

Brf-medlems rätt att måla om

Vem är det som har "ansvaret" för ytterdörren i en bostadsrätt? Jag har hört att man t.ex. inte får byta eller måla om sin ytterdörr hur som helst? Stämmer detta? Och hur är det med insidan av ytterdörren/fönster?

Lawline svarar

Hej, Som bostadsrättsinnehavare äger man en andel i bostadsrättsföreningen och inte själva lägenheten man bor i, varför man inte har rätt att göra vad man vill med sin lägenhet och tillhörande ytterdörr. Däremot har man en långt gående rätt att renovera och förändra sin lägenhet. I 7 kap 7 § bostadsrättslagen (http://www.lagen.nu/1991:614#K7) regleras tre åtgärder som bostadsrättsinnehavaren inte får vidta utan styrelsens tillstånd. Dessa är: 1, Ingrepp i bärande konstruktion, 2, Ändring av ledningar och 3. Annan väsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen får inte vägra tillstånd till en sådan förändring om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Frågan huruvida en ommålning av dörrar och fönsterkarmar är tillåten beror alltså på om åtgärden är en väsentlig förändring av lägenheten. Med väsentlig förändring av lägenheten menas sådana förändringar som innebär att lägenhetens karaktärsdrag inte beaktas eller att dess kulturhistoriska värde går förlorat. Utsidan av ytterdörren påverkar kanske inte intrycket av lägenheten och här får man istället se till hur resten av trapphuset ser ut. Bäst är att presentera sina idéer för styrelsen och höra efter deras åsikt. Innan man påbörjar en renovering eller liknande bör man även titta i bostadsrättsföreningens stadgar för att se om något särkilt sägs angående just det arbete man tänkt påbörja. Stadgarna kan ge bostadsrättsinnehavarna en längre gående rättighet än bostadsrättslagen. Däremot får stadgarna aldrig inskränka bostadsrättsinnehavarens rätt mer än lagen. Med vänlig hälsning,
Julia AsplundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000