Felaktigheter i journal

FRÅGA
Hej Om en patient vid genomgång av sin patientjournal finner att det förekommer grova kränkningar och vid ett samtal med den journalförande läkaren hävdar läkaren att han ej skrivit något som saknar grund samt ej heller är olämpliga uppgifter i journalen. Att få ett absolut korrekt svar eller bedömning, det vet jag är omöjligt då det krävs full överblick och tillgång till alla fakta. Men några ord på vägen skulle uppskattas så det blir lättare att veta vilken väg som den bästa att ta för upprättelse samt ersättning för de men kränkningarna förorsakat. Litet urval: Ironiserande över uppgifter patient lämnat ang. kvinnofridsbrott. (Ett ämne som för patienten är känsligt och ett ämne läkaren viftade bort.) Kallar patienten för "något av en rättshaverist då hon hotat anmäla sin f.d. sambo för uttag på barns konto" (patienten polisanmälde att hon utsatts för urkundsförfalskning som polisen även rubricerade grovt bedrägeri då "den f.d. sambon" genom att falskeligen agera fullmäktig och därigenom lyckats i sitt uppsåt att genomföra uttag på ett barns sparande. Detta skedde vid två tillfällen. Dock blev anmälan tillbakatagen då patienten inte orkade med trakasserierna kring detta.) Läkaren har citerat patienten, om det kan kallas citera då det rör uttalanden patienten ej gjort. Dessa s.k. citat gör sken av att patienten har utsatts för tortyr. Ett annat citat vid annan tidpunkt hävdar patienten att hon skall anmäla en läkare hon tidigare haft. Dessa två exempel är absoluta osanningar. Läkaren har även skrivit att patienten brukat Amfetamin från 16 års ålder till hon var ca 35. Patienten har vid förfrågan ang. droger berättat att hon vid ett fåtal tillfällen (max 5 ggr) provat amfetamin och bett läkaren att ej ta upp det i journalen vilket han lovade att inte skriva. Det står vidare att patienten ”har svårt att behärska sin vrede och är utåtagerande”. (Inte heller ngt som överensstämmer med verkligheten. Detta rör sig om en kvinna som normaliserats p.g.a. kvinnofridsbrott och ej har styrka att sätta gränser. Sväljer tyst kan man säga.) Detta var mycket litet av alla felaktigheter i journalen som också helt utlämnar väsentliga uppgifter om hälsotillstånd. Föreskrivna läkemedel uppges inte som de skall. Jag skulle kunna skriva mycket mer men jag nöjer mig med dessa rader för att få råd i denna fråga. Patienten som redan innan var i behov av hjälp har helt tappat tilliten samt tron på sig själv. Isolerar sig och menar att hon inte orkar agera i detta för att det inte finns någon hjälp att få. Men så illa kan det väl inte vara?
SVAR

Hej!

En ledstjärna för hälso- och sjukvården är att varje patient ska behandlas med respekt för sin värdighet, se 2 § Hälso- och sjukvårdslagen här . Ett av kraven på en god vård är enligt 2 a § 3 punkten att vården bygger på respekt för patientens integritet. Patientjournallagen (se här ) reglerar hur journaler ska föras och hanteras.Vad man brukar göra när en läkare hanterat en patient på ett olämpligt sätt är att till att börja med försöka reda ut frågan direkt med läkaren. Det händer att uppfattningar bygger på missförstånd. Om man fortfarande inte lyckas komma överens med läkaren kan man vända sig till dennes chef med synpunkter. Kommer patienten inte heller överens med chefen så kan man kontakta den så kallade Patientnämnden i sitt landsting. Patientnämndens uppgift är just att hjälpa patienter och anhöriga när de inte lyckas lösa problem som uppstått i kontakten med sjukvården. Genom nämnden kan det bli lättare att påverka läkaren (och eventuellt dennes chef) att ändra i journalen. Nämnden kan dock inte fatta några beslut som sjukvården måste följa och inte heller ge ersättning till patienter som känner sig kränkta.Det är alltså möjligt att ändra i journaler så att förhoppningsvis patienten inte längre känner sig kränkt av uppgifterna där. För att ta bort delar av texten krävs dock att Socialstyrelsens regionala tillsynsmyndighet fattat beslut om detta, och kraven för att ta bort text är ganska höga. Ni kan alltså kontakta Patientnämnden (och om problemet anses särskilt allvarligt även kontakta Socialstyrelsen).Om läkaren hade någon sorts onda avsikter med vad han skrev, och om han lämnade uppgiften till annan för att utsätta patienten för andras missaktning kan brottet förtal bli aktuellt, men ingenting i frågan tyder på ett klart sätt på detta, se 5 kap. 1 § Brottsbalken här .Med vänlig hälsning!

Emil Alin Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (274)
2021-05-03 Var kan man anmäla en läkare?
2021-05-03 Vad kan jag göra om det står fel i min journal?
2021-04-30 Ärr efter operation, fråga om ersättning.
2021-04-30 Felaktiga uppgifter i patientjournalen och falsk tillvitelse

Alla besvarade frågor (92315)