FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt23/01/2006

Arrendeavgift vid bostadsarrende

Hej Jag är ägare av en liten enkel stuga utan el och vatten på arrenderad mark(jordägaren är kommunen).Nu vill markägaren höja arrendet kraftigt(300%) med hänvisning till att tekniska nämnden har beslutat att arrendet skall styras av nivån efter ett annat område där standarden och värdet på husen är mycket högre.Markägaren säger att dom inte tar hänsyn till omständigheterna utan bara kräver en avgift för den yta som jag arrenderar.Min fråga är nu om inte Jordabalken säger att arrendeavgiften skall bestämmas utifrån värde på huset,standarden m.m. Mvh Anders

Lawline svarar

I det här fallet rör det sig troligen om bostadsarrende ´vilket regleras i jordabalkens 10:e kapitel, se http://www.lagen.nu/1970:994. I 6 § står det att arrendeavgiften vid förlänging ska utgå med skäligt belopp, om detta inte kan bestämmas av jordägare och arrendator ska hänsyn tas till arrenderättens värde med hänsyn till arrendeavtalet och omstänidgheterna i övrigt. Kommunens påstående att de endast tar betalt efter den yta som du hyr stämmer som synes inte överens med det som står i lagen. Dvs hänsyn ska tas till omständigheterna i övrigt och inte bara göras efter den yta du hyr. I jordabalken 8:e kap 29 och 30 §§, se http://www.lagen.nu/1970:994#K8P29, stdgas att det i varje län ska finnas en arrendenämnd som har till uppgift att medla i arrendetvister. Du kan vända dig till arrendenämnde i ditt län om du inte vill gå med på kommunens nya villkor, de kommer då att medla mellan dig och kommunen. Arrendenämnden kan pröva en tvist om vilka villkor som ska gälla för förlängning av avtalet, se http://lagen.nu/1973:188.
Oscar BjörkmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000