FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt11/07/2007

Borttagning av olovlig brygga

Hej, Jag och min familj är intresserade av en fastighet som är en sjötomt (4,4 ha). Fastigheten har egen brygga och båthus vid sin ca 100 m långa strandlinje. Två från fastigheten avstyckade tomter (1978) har inskrivet ett servitut som i den del som frågan gäller lyder: \"rätt till båtplats öster om brygga \". Den tjänande fastigheten (alltså den vi är intresserade av) har sin brygga ungefär mitt på strandlinjen. Tillsammans eller en av de avstyckade fastigheternas ägare har byggt en stor brygga med stenkista ca 10 m från härskande fastighetens brygga! Den ägare som nu säljer tjänandefastigheten säger att bryggan är byggd utan lov. Den, som jag tolkar det, svartbyggda bryggan är till stort men för den härskande fastighetens möjlighet till egen utökad båtuppläggning, badplats och allmän enskild rekreation. Nu kommer min fråga: Kan man som ny ägare till den härskande fastigheten ta bort bryggan? Jag är mycket tacksam om jag kan få ett snabbt svar då budgivning kommer att starta nästa vecka. Med vänlig hälsning, Annika Bondesson

Lawline svarar

En brygga som har byggts utan lov på någon annans mark blir inte en lovlig brygga av att tiden går. Så om verkligheten överensstämmer med säljarens beskrivning går det att bli av med bryggan. Två varningar är ändå nödvändiga. För det första måste vad rätt till båtplats faktiskt betyder beröras. Det är inte självklart att det bara betyder rätt att dra upp en liten båt på land. Det kan mycket väl ges den tolkningen att nödvändiga åtgärder för att lägga en båt längs stranden får vidtas. Om det enda sättet att få en båtplats är en brygga kan det nog innebära rätt att anlägga en så stor brygga som ändamålet kräver. För det andra kan det finnas fler rättigheter än vad servitutet säger. Om det har upplåtits någon nyttjanderätt som innebär rätt att lägga bryggan där den nu ligger så kommer den att fortsätta belasta fastigheten även om säljaren har sagt att det inte finns fler rättigheter. Eftersom bryggan är så rejält byggd så kommer man anse att ni borde ha insett risken för att det fanns en rätt att lägga bryggan där. Ni måste alltså reda ut att det verkligen inte finns någon ytterligare nyttjanderätt. Men om inte någon av dessa situationer föreligger så har ni som ny ägare rätt att kräva att bryggan monteras ner. Observera att det inte ger er rätten att själva montera ner er grannes brygga! Vänliga hälsningar
Gustaf LidegranRådgivare