FrågaKÖPRÄTTÖvrigt30/07/2007

Fel i bostadsrättslägenhet

Bostadsrättsköp/tvist: Säljare har renoverat sin lägenhet med medel från föreningen, men då byggt in fukt och lagt nya golv över. Vem är ansvarig? Säljaren eller föreningen? Och när det i försäljningsprospektet står att golven är nyrenoverade har man då som köpare plikt att undersöka noggrannare, när säljare även uppgivit att han "inte upplevt problem med fukt"?

Lawline svarar

Hej! En bostadsrätt räknas i strikt mening som lös egendom, varför det är köplagens regler om felansvar och undersökningsplikt som gäller. Köplagen kan du läsa http://www.lagen.nu/1990:931 , se framför allt 17-20 paragraferna. Det som du beskriver måste naturligtvis betraktas som ett fel i lägenheten. Frågan uppstår då vem som är ansvarig för det. Om felet är så lätt att upptäcka att ni märkt tecken på att lägenheten är fuktskadad, eller om ni borde ha märkt det vid en normalt noggrann undersökning så är det generellt sett ni som köpare som har ansvaret för felet. Detta gäller dock bara om säljaren uppmanat er att undersöka lägenheten - eller om ni faktiskt har gjort det. Dessutom får det förmodligen anses att det faktum att ni fått information om att golven var nylagda medför att ni inte behövde undersöka lika noggrant (om ni däremot informerades om att säljaren personligen renoverat kan det möjligen tänkas att undersökningsplikten tvärtom utökades, eftersom det kan antas att privatpersoner inte har lika stor kompetens för arbetet som yrkesmän). Beträffande vem av säljaren och föreningen som ansvarar för felet tycker jag att ni i första hand ska vända er till säljaren, eftersom det är han som varit er motpart i avtalet. När ni talar om att han renoverat med "medel från föreningen" förmodar jag att ni menar en inre reparationsfond av något slag, och i så fall har föreningen egentligen inget med renoveringen att göra. Om det däremot är så att säljaren renoverat på direkt uppdrag av föreningen kan man möjligtvis se det som att det är föreningen som utfört renoveringen för sina medlemmars räkning, och i så fall kan ni vända er direkt till föreningen och påtala felet. Sammanfattningsvis är min bedömning utefter det ni berättat att ni som köpare inte har ansvar för felet, eftersom ni bör ha minskad undersökningsplikt då ni fått veta att golven varit nyrenoverade. Denna bedömning kan förändras om det fanns tecken på fuktskada och ni undersökt eller blev uppmanade att undersöka lägenheten. Om inte föreningen initierat renoveringen bör ni kontakta säljaren för att få felet avhjälpt. Hoppas att det här hjälper er. Ni är välkomna att höra av er igen om ni hart ytterligare frågor. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo