FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt17/06/2007

Överlåtelse av hyresrätt vid dödsfall

Hej Jag och min farfar har bott tillsammans i ca 3år. Nu gick han bort för några dagar sedan och hyresbolaget säger att dem inte ser det som ett samboförhållande och att jag måste ge upp lägenheten, måste jag verkligen det, när jag läser 34§ i hyreslagen tycker jag att det finns lite spelrum? Mvh

Lawline svarar

Hej Av 34 § Hyreslagen framgår att ett dödsbo efter en avliden hyresgäst under vissa förutsättningar kan överlåta en hyresrätt utan hyresvärdens samtycke. Dessa förutsättningar är att överlåtelsen skall ske till en dödsbodelägare eller någon annan till hyresgästen närstående som varaktigt sammanbott med denne. Något krav på ett samboförhållande som i till exempel Sambolagens mening uppställs dock inte. Utöver detta krävs att Hyresnämnden lämnar sitt tillstånd till överlåtelsen, vilket lagen anger att de skall göra om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. Vid denna bedömning tar man hänsyn till den föreslagna hyresgästens vilja och förmåga att fullgöra hyresavtalet och till dennes personliga kvalifikationer. Detta tillstånd kan i tveksamma fall förenas med villkor såsom att någon går i borgen för den som skall ta över hyresrätten. I förhållande till din farfar kan du betraktas som närstående, dessutom anger du att ni sammanbott i cirka tre år. Det är dock osäkert om den aktuella situationen uppfyller kriteriet på varaktighet för en överlåtelse. Det går inte att ange något definitivt svar på vad en domstol skulle anse vara varaktigt i det enskilda fallet. Normalt sett fordras dock ett sammanboende på uppåt tre år för att kriteriet skall anses uppfyllt. I vissa särskilda fall har domstolen däremot godtagit mycket kortare sammanboendetider än så, till exempel då ett sammanboende planerats att bestå under lång tid men avbrutits av någon oförutsedd händelse, som exempelvis dödsfall. Jag kan med hänsyn till det som ovan redogjorts för inte ge dig något definitivt besked angående din situation, men det kan konstateras att det inte är så enkelt som hyresbolaget ger sken av att det är och det är framförallt värt att göra dem uppmärksamma på vad lagen i själva verket säger. Hyreslagen hittar du http://lagen.nu/1970:994 (Jordabalken kapitel 12). Mer information hittar du även på Hyresnämndens hemsida, se http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____831.aspx . Lycka till!
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000