FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt01/07/2007

Preskriptionstid för fordran rörande hyresrätt

När jag flyttade från min lägenhet 2000 så gjorde hyresvärden reparationer utan min medgivande som han ansåg att jag var upphov till. Nu 7 år senare kräver han mig på betalning. Min fråga är hur lång preskriptionstid är det i detta ärende? Med vänlig hälsning Manuel

Lawline svarar

Hej Nej, din hyresvärd kan inte kräva dig på någonting sju år efter att du flyttat, enligt 61 § i hyreslagen (se 12 kap Jordabalken http://www.lagen.nu/1970:994) preskriberas nämligen fordringar rörande ett hyresförhållande två år efter att hyresgästen lämnade lägenheten. Hoppas att du har hjälp av mitt svar MVH
Rådgivare