FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt28/08/2007

Samtycke för uthyrning av samägt fritidshus?

Vi är tre ägare som äger ett fritidshus. Kan en ägare hyra ut utan de andras samtycke?

Lawline svarar

Hej, eftersom Ni är tre ägare som äger fritidshuset gemensamt är Lagen om samäganderätt tillämplig. Lagtexten hittar Du http://www.lagen.nu/1904:48_s.1 . Enligt 2 § i Samäganderättslagen krävs samtliga delägares samtycke för att kunna förfoga över det samägda objektet. Med förfogande menas bl.a. att hyra ut ett samägt fritidshus vilket är fallet här. Enda undantaget från kravet på samtycke är om åtgärden är brådskande och inte kan uppskjutas, vilket inte är aktuellt i det här fallet. Svaret på Din fråga blir således att om en av ägarna har hyrt ut fritidshuset utan övriga delägares samtycke kan de två övriga delägarna kräva att avtalet om uthyrning ogiltigförklaras. Vänliga hälsningar
Jonas ÖjelidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000