FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt29/06/2007

Upphörande av garageavtal då bostadshyresavtalet upphör

Jag har två separata kontrakt med en hyresvärd, ett för en lägenhet och etta annat, tecknad ett år senare på ett garage i samma fastighet. Båda kontrakten har jag haft i mer än ett år. Jag har sagt upp mitt kontrakt på lägenheten, men önskar behålla garageplatsen. Kan jag hävda att jag har besittningsskydd? Min hyresvärd hävdar att det är ett sidoavtal, som upphör samtidigt som lägenhetskontraktet.

Lawline svarar

Hej, tyvärr så måste jag nog meddela dig att din hyresvärd har rätt. 12 kap jordabalken, även kallad hyreslagen, reglerar detta förhållande i 6 § tredje stycket. Jordabalken hittar du http://www.lagen.nu/1970:994. Här stadgas att om ett bostadshyresavtal upphör att gälla, så upphör samtidigt sådana avtal, mellan hyrevärden och hyresgästen, som avser en "nyttighet", som har ett omedelbart samband med användningen av lägenheten och som är av mindre betydelse i jämförelse med den användningen. Här avses exempelvis upplåtelse av garage i samma fastighet som lägenheten och som upplåtes till hyresgästen i hans egenskap av just bostadshyresgäst. Vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000