FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt29/06/2007

Överlåtelse av hyresfastighet

Jag funderar på att köpa ett hyreshus med tre små lägenheter, för att bo där själv...Kan jag då säga upp hyresgästerna som har tillsvidarekontrakt? Kan säljaren säga upp hyresgästerna med skälet att han ska sälja?.

Lawline svarar

Hej! När en fastighet blir överlåten övertar den nye ägaren alla den tidigare ägarens rättigheter och skyldigheter gentemot hyresgästerna. Detta innebär att besittningsskyddet kan brytas om du som hyresvärd kan visa ett objektivt skäl för uppsägningen som väger tyngre än hyresgästens intresse av att bo kvar i lägenheten. Ett sådant intresse kan vara hyresgästens vägande intresse att vidta ingripande åtgärder mot fastigheten (renovering, rivning etc) eller att själv disponera över lägenheten. Det finns således en möjlighet till att säga upp hyresgästerna men i allmänhet väger hyresgästens intresse av en bostad väldigt tungt i jämförelse med hyresvärdens. Att den tidigare fastighetsägaren säljer fastigheten torde inte bryta besittningsskyddet för hyresgästerna. Med vänlig hälsning
Josefin WerreRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000