FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt02/02/2006

Skadeståndskrav

Hej. Jag blev hundbiten i benet i somras. Hur mycket ska jag begära i skadestånd? Har två bestående ärr efter hundens hörntänder i mitt ben. Fick infektion i såren och fick antibiotika. Skedde när jag hade semester från jobbet. Kunde ej utnyttja min sommarsemester i Danmark fullt ut, då jag ej kunde bada pga såret. Tack på förhand Linda

Lawline svarar

Grundläggande principen för beräkning av skadestånd anses vara att ersättningen i pengar skall sätta den som lidit en skada i samma ekonomiska ställning som om skadan ej hade inträffat. Huvudregeln om ersättning för personskada finns i 5 kap. 1 § Skadeståndslagen (1972:207), SkL. Ersättning skall enligt paragrafen utgå för 1) sjukvårdskostand och andra utgifter 2) inkomstförlust 3) sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till följd av skadan. Punkt 1-2 avser ekonomisk skada, medan punkt 3 avser ideell skada. Gällande din icke fullt utnyttjade semester torde den rymmas under punkt 2, då även förlorad semester kan ersättas såsom inkomstförlust. Det finns ett rättsfall, NJA 1948 s. 646, som behandlar en situation liknande din. Dock måste du för att få ersättning för förlorad semester ha sjukskrivit dig hos din arbetsgivare när hundbettet ägde rum, då det ej finns möjlighet att sjukskriva sig i efterhand. Min rekommendation till dig är att du vänder dig till Brottsofferjouren. Till dem har du möjlighet att i detalj redogöra för skadorna och på så vis få god hjälp med utformningen av ditt skadeståndskrav. Brottsofferjouren når du på telefonnummer; 0200-212019. Mvh
Lisa HallergrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000