FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt09/06/2007

När kan hävning ske vid renovering hos konsument?

1. Vilken juridisk grund skall finnas för att man som näringsidkare skall kunna häva ett avtal om pågående renovering hos en konsument? 2. Hur stark skall konsumentens ekonomiska omedgörlighet vara?

Lawline svarar

Hej. Den juridiska grunden för att häva som näringsidkare som renoverar hos en konsument finns i konsumenttjänstlagens 46-48§§, se http://lagen.nu/1985:716. En näringsidkare har rätt att häva om konsumenten inte betalar eller lämnar sin medverkan i rätt tid och dröjsmålet är av väsentlig betydelse för näringsidkaren. Vill näringsidkaren häva avtalet skall han först påminna konsumenten om att denne skall betala, medverka eller lämna anvisningar samt ge konsumenten skälig tid att göra detta. Näringsidkaren får också häva avtalet beträffande återstående del av tjänsten, om det redan på förhand finns starka skäl att anta att konsumenten inte i rätt tid kommer att betala eller lämna medverkan och att dröjsmålet blir av väsentlig betydelse för näringsidkaren. Det går allstå att häva om det finns starka skäl att anta att konsumenten exempelvis inte kommer att betala. Det går inte att enkelt säga vad som utgör väsentligt i paragrafens mening. Att konsumenten inte betalar ses normalt som väsentligt. Det är viktigt att veta att det finns en risk med att häva. Häver man trots att det juridiskt sett inte varit befogat så gör man sig skyldig till kontraktsbrott och kan bli skadeståndsskyldig. Vänligen
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”