FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt20/06/2007

Hävning konsumenttjänst

Hej, Jag fick uppdraget att renovera ett badrum. Det skulle kosta maximalt 60 KKR. Jag går på löpande timpenning, 300 kr/timme. Efter det att jag påbörjat arbetet sänker kunden hela tiden gränsen för vad arbetet+material får kosta, först till 50KKR, sen till att arbetskostnaden inte får uppgå till mer än 26kkr, 25kkr och slutligen 24kkr. Utöver detta har han krävt att jag inte skall rengöra kakelfogar, för han tänker inte betala för arbete som han kan göra själv. Jag har förskottsfakturerat, kunden vägrar betala. ca 10h arbete återstår för att färdigställa arbetet. Kan jag häva enl KTJL och gå därifrån?

Lawline svarar

Hej! Konsumenter har fri avbeställningsrätt, d.v.s. konsumenter kan fritt avbeställa en tjänst utan att något skäl för detta behöver anges. Näringsidkarens intressen tillgodoses istället genom dennes rätt till ersättning i 42 § Konsumenttjänstlagen (KtjL). Jag förstår det som att konsumenten i ditt fall enbart har sänkt max kostnaden men att samma arbetsuppgifter fortfarande ska utföras och att konsumenten därmed inte har avbeställt någon del av tjänsten med undantag för rengöringen av kakelfogarna. Att konsumenten vill utföra denna del av tjänsten själv borde alltså kunna ses som en avbeställning av den delen av tjänsten och detta är alltså tillåtet att göra. Däremot borde inte konsumenten ensidigt kunna sänka det avtalade maxpriset. Har ni avtalat om vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdraget och maxpriset för detta gäller avtalet. I 36 § KtjL som reglerar prissättning utgår man från att parterna fritt själva kan avtala priset. Ska betalningen ske när arbetet är utfört och finns det starka skäl att anta att konsumenten inte kommer att betala i rätt tid och är detta dröjsmål av väsentlig betydelse för näringsidkaren har näringsidkaren rätt att häva avtalet beträffande vad som återstår att utföra av tjänsten, enligt 47 § KtjL. Detsamma måste gälla om det finns starka skäl att anta att konsumenten inte kommer att betala allt den är skyldig att betala. Det faktum att konsumenten sänkt maxpriset och anser att detta gäller kan vara skäl för att anta att denne inte kommer att betala fullt om kostnaden kommer att överstiga detta pris. Häver näringsidkaren avtalet med stöd av 47 § KtjL är konsumenten enligt 48 § KtjL skyldig att betala som om den hade avbeställt tjänsten den dagen då hävningen skedde. Detta innebär att konsumenten måste betala för det arbete som näringsidkaren redan har utfört plus arbete som måste utföras trots avbeställningen som t.e.x. bortforsling av material. Ersättningen ska motsvara det pris som skulle ha gällt om avtalet avsåg det arbete som utförts. Ersättning beräknas därmed på timpriset när ett sådant finns eller en proportionerlig del av det fasta priset om ett sådant har avtalats. Har näringsidkaren låtit bli att ta på sig annat arbete kan denna i vissa fall få ytterligare ersättning. Vad som skall ersättas framgår av 42 § KtjL. KtjL finns http://lagen.nu/1985:716 . Vänliga hälsningar
Sara OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”