FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt20/06/2007

Arbetsgivarens ersättningsskyldighet

hej igår gick jag på trottoaren, en vägskylt som antagligen blivit påkörd lutade ut mot trottoaren, med påföljd att jag gick in i den och slog upp ett jack i huvudet. var på nacka sjukhus och limmade ihop såret. var på väg till min dotters student har jag rätt till ersättning från vägverket??

Lawline svarar

Hej! Vägverket ansvarar som arbetsgivare för skador deras personal orsakat i tjänsten enligt 3:1 Skadeståndslagen (SkL). Arbetsgivaren svara även för anonyma fel d.v.s. fall där det är oklart vem av arbetstagarna som har orsakat skadan. För att ersättning ska kunna utkrävas krävs det att personalen inte har varit så aktsam i sitt tjänsteutövande som man kan begära. Eftersom du uppger att vägskylten antagligen har blivit påkörd är det tveksamt om vägverkets personal kan anses ha varit oaktsamma. Bedöms personalen ha varit oaktsam krävs det även att det finns ett samband mellan oaktsamheten och skadan. Även underlåtenhet att handla (i detta fall att inte rätta till vägskylten) kan medföra skadeståndsskyldighet om det i rättsordningen finns en skyldighet för skadevållaren att handla för att förebygga eller hindra uppkomsten av skada. Vägverkets uppgifter framgår bl.a. av Förordning (1997:652) med instruktion för vägverket. Jag kunde inte hitta någon relevant skyldighet för ditt fall utan vägverkets ansvar rör främst säkerheten för vägtrafiken. I 3:2 SkL finns en särskild regel när staten är arbetsgivare och skadan orsakats vid myndighetsutövning. Regeln har dock ingen betydelse i ditt fall eftersom det för det första är tveksamt om uppsättandet av vägskyltarna är myndighetsutövning. För det andra förutsätts det för att ersättning ska kunna utkrävas att personalen har varit försumliga d.v.s. oaktsamma. Sammanfattningsvis är dina chanser att få ersättning beroende av om vägverkets personal kan anses ha varit oaktsam. Med vänliga hälsningar
Sara OlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?