FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt10/06/2007

Vilka servitut belastar min fastighet?

Hej! Hur får jag reda på vilka som har servitut i våran fastighet?

Lawline svarar

Hej, Det finns två stycken olika slags servitut, avtalsservitut och officialservitut. Avtalsservitut bildas på frivillig basis enligt jordabalkens regler http://www.lagen.nu/1970:994 och skrivs in i fastighet efter anmälan till inskrivningsmyndigheten. Vanliga avtalsservitut är exempelvis rätt till att använda en väg, brygga, ledning, parkeringsplats eller badplats. För att få reda på om något sådant servitut belastar Er fastighet får du vända dig till inskrivningsmyndigheten, vilket är tingsrätten i den ort som fastigheten är belägen. Officialservitut är servitut som är av väsentlig betydelse för fastighets möjlighet att fungera. De bildas vid en lantmäteriförrättning, antingen i samband med annan förrättningsåtgärd eller som en fristående åtgärd (fastighetsreglering). Dessa servitut kan även upplåtas tvångsvis. För att få reda på om ett förrättningsservitut belastar Er fastighet får du vända dig till Lantmäterimyndigheten Med vänlig hälsning
Alexandra PalmérRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”