FrågaKÖPRÄTTKöplagen11/06/2007

Dubbelförfogande - godtrosförvärv

Hej!

Vad gäller vid så kallad dubbelförsäljning av en vara, mellan två privatpersoner? A säljer en vara till B. När B sedan skall hämta sin vara så har A sålt den till C, C har även varan hemma hos sig (i sin besittning). Har B rätt till varan? Måste han lösa ut varan av C? Civilrättslig process?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej,Det du beskriver ovan är ett så kallat dubbelförfogande. Som huvudregel gäller att B, alltså den som först förvärvade varan har företräde, dvs äldst rätt vinner. Undantag från detta finns genom lagen om godtrosförvärv av lösöre, se http://lagen.nu/1986:796.Om C har förvärvat varan i god tro och fått den i sin besittning, träder detta före B:s äldre rätt. Vad som avgör C:s goda tro är omständigheterna vid försäljningen exempelvis varans pris och under vilka förutsättningar varan utbjöds. Detta enligt 2 §. Eftersom din fråga saknar mer ingående uppgifter kan jag inte avgöra om C i detta fall har varit i god tro. Om så är fallet så har B rätt att lösa ut varan, 5 §, förutsatt att C inte innehaft den i mer än 10 år, 4 §.Om B skall stämma C så är det mycket riktigt en civilprocess som avgörs i tingsrätt som första instans. Mall för stämningsansökan finns på den aktuella tingsrättens hemsida, www.dom.se.Vänligen

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo