FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt20/06/2007

Domstols behörighet och tillämplig lag vid avtal

Hei Dersom en norsk konsument kjøper av et svensk bedrift. Hvor skal en tvist i såfall behandles iht EU og det økonomiske samarbeidet? Kan denne behandles i konsumentens hjemland dvs Norge og iht norske konsumentrettigheter? Med vennlig hilsen

Lawline svarar

Luganokonventionen (LK) är en internationell konvention som behandlar frågan om vilken domstol som är behörig att ta upp frågor om avtal/köp. LK reglerar bland annat förhållandet mellan Sverige och Norge (se exempelvis artikel 60 LK). Huvudregeln är att talan skall väckas i svarandens hemvistland. I konsumentförhållanden gäller dock att konsumenten kan väcka talan vid domstol i sitt eget hemvistland eller i landet där säljaren har hemvist (LK artikel 13-14). Konsumenten kan alltså välja var denne vill väcka talan. Det uppställs dock vissa krav för att de förmånligare konsumentreglerna skall bli tillämpliga. Kraven är att avtalet måste gälla (artikel 13 LK): 1. köp av varor där betalningen skall erläggas i särskilda poster (avbetalningsköp), eller vara 2. lån som skall återbetalas i särskilda poster eller någon annan form av kredit om lånet eller krediten var avsedd att finansiera köp av varor, eller vara 3. andra avtal om tillhandahållande av varor eller tjänster, om a) avtalet föregicks av ett särskilt anbud riktat till konsumenten i den konventionsstat där han har hemvist eller annonsering där, och b) konsumenten vidtog de för avtalets ingående nödvändiga åtgärderna i den staten. Konsumentreglerna tillämpas inte på transportavtal. Säljaren får enbart väcka talan i konsumentens hemvistland (LK artikel 14). Enligt artikel 15 kan parterna i viss utsträckning även avtala om domstols behörighet. Detta gällde angående vilket lands domstol som är behörig. Om du väcker talan i Norge blir det de norska internationella reglerna som avgör vilket lands lag som skall tillämpas. Väcks talan i Sverige avgörs tillämplig lag av Romkonventionen vid konsumenttvister (se artikel 2 och artikel 21). Om parterna avtalat om tillämplig lag är, enligt RomK artikel 5 vid konsumenttvister, tvingande regler i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort gällande och tillämpliga. Om parterna inte avtalat om tillämplig lag gäller lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort fullt ut, det vill säga norsk rätt i ditt fall. Enligt art 7 Rom K är vissa regler med ”extra tyngd” tvingande i alla situationer, det vill säga oavsett om du är konsument eller inte (internationellt tvingande regler). Luganokonventionen i sin helhet finns att tillgå på svenska Utrikesdepartementets hemsida. Hoppas du fick lite vägledning!
Susanne SjölanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo