FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt18/06/2007

Delägares ansvar för kommanditbolagsskuld

Hej! Vad gäller för preskriptionstid och regler för mig som privatperson då jag som delägare av ett kommanditbolag hade en telefonskuld på bolaget och inkassobolaget har krävt mig personligen på betalning?

Lawline svarar

Hej! Svaret på din fråga är lite beroende på om du varit kommanditdelägare, d.v.s. begränsat ansvarig delägare, eller komplementär, d.v.s. obegränsat ansvarig delägare, i bolaget. Bestämmelserna finns i 2 och 3 kapitlen Bolagslagen, som du kan läsa http://www.lagen.nu/1980:1102 . Som huvudregel gäller att delägarna i handels- och kommanditbolag ansvarar personligen för bolagets skulder. Kommanditdelägare kan dock inte krävas på betalning utöver det belopp som han eller hon åtagit sig att sätta in i bolaget. Detta gäller emellertid endast gentemot sådana fordringsägare som vetat, eller åtminstone borde ha vetat, att bolaget var ett kommanditbolag (3 kapitlet 9 §). Däremot är ditt betalningsansvar delat med de andra delägarna i bolaget, så om du tvingas betala hela skulden kan du kräva att de betalar sin andel till dig (2 kapitlet 20 §). Preskriptionstiden för denna typ av fordringar är, eftersom du ingått avtalet i egenskap av delägare i bolaget och inte i egenskap av konsument, 10 år. Se preskriptionslagen 2 §, som finns http://www.lagen.nu/1981:130#p2 . Om skulden är mindre än 10 år gammal eller om du fått påminnelse eller betalningskrav från telefonbolaget under den senaste tioårsperioden kan de alltså fortfarande kräva att få betalning. Jag hoppas att detta besvarar din fråga. I annat fall är du välkommen att höra av dig igen. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”