FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt20/06/2007

Skyldighet att skicka påminnelsefaktura?

Är det riktigt att ett tex elbolag ej behöver skicka påminnelse innan det går till inkasso? Jag har ej erhålligt någon faktura och plötsligt får jag krav från inkassofirma. Elbolaget säger att de ej har skyldighet att s kicka påminnelse innan det går till inkasso.

Lawline svarar

I Sverige råder som huvudregel avtalsfrihet. Det finns dock lagstiftning som är till för att skydda en svagare part. I näringsidkare konsumentförhållanden finns därför lagstiftning till skydd för konsumenten t.ex. konsumentköplagen, konsumenttjänstelagen och konsumentkreditlagen. Det finns dock inte i dessa eller någon annan lag någon skyldighet för borgenär att skicka ut påminnelsefaktura innan denna överlämnas till inkasso. Därmed är det avtalsfrihet som råder. Om det inte stadgats en skyldighet att skicka ut påminnelsefaktura i det avtal som ingåtts mellan näringsidkare och konsument finns det alltså inget som hindrar näringsidkaren från att lämna över fakturan till inkasso utan påminnelsefaktura. Om du inte har erhållit någon faktura alls innan du tillsänts kravet från inkasso kan du bestrida detta. Om du har invändningar mot fordran är det viktigt att du framför dem till borgenären så tidigt som möjligt och gärna skriftligt.
Johanna BergstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000