FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt24/05/2007

Tid för myntväxling vid parkeringsavgift

Om jag ställer bilen i en parkeringsficka, hur lång tid har man på sig för att t.ex. växla till mynt, innan en parkeringsbot kan utfärdas? Parkeringsvakten påstod att man ska göra det direkt även om man inte har någon växel. Är detta rimligt? Jag har kameraövervakningsbevis på att det endast tog 9 minuter för mig att gå och växla medan parkeringsvakten skrivit 12 minuter på parkeringsboten. Kameraövervakningen visar att parkeringsvakten uppmärksammat bilen i 8 minuter.

Lawline svarar

Hej. Trafikförordningen (1998:1276) stadgar i 10kap 1§ att tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor gällande parkering får meddelas genom lokala trafikföreskrifter. Överträdelser av sådana föreskrifter kan åläggas penningböter om föreskrifterna märkts ut eller tillkännagivits på korrekt sätt enligt Vägmärkesförordningen (1978:1001) och Väglagen (1971:948). Någon lagstadgad tidsgräns för hur lång tid man har på sig att växla mynt finns inte. I hovrättsfallet RH 127:85 ansågs det oskäligt att vid parkering ta ut kontrollavgift på grund av att parkeringsavgift inte erlagts under den tid av några minuter som bilägaren varit borta från bilen för att växla pengar till parkeringsautomaten. För att tydliggöra detta skulle jag vilja göra följande anmärkning men hänvisning till rådande praxis. Att stå utan växelpengar vid automaten borde vara en relativt vanlig situation. Parkeringsvakten bör i sådana fall vänta med att utge böter för att göra det möjligt för dig att erlägga parkeringsavgiften. Om det är så att du, efter att ha parkerat bilen, omedelbart begett dig för att växla mynt och därefter utan avbrott erlagt parkeringsavgift borde någon kontrollavgift (parkeringsavgift) heller inte kunna utgå. Det rör sig här inte om någon exakt tidsgräns utan snarare om ett handlande och en vilja från dig sida, att erlägga avgiften. Om detta är fallet rekommenderar jag dig att ta kontakt med lokal polismyndighet för att ta reda på hur du kan överklaga parkeringsboten. Med vänlig hälsning
Ola DavidssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo