FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt11/06/2007

Arvode till offentlig försvarare

Om man tilldelas en advokat genom tingsrätten, vem betalar dennes arvode? Hur mkt kan det tänkas bli?

Lawline svarar

En tilltalad har en lagstadgad rätt till offentlig försvarare. Denna bekostas av allmänna medel (staten) men detta skall betalas tillbaka av den tilltalade vid händelse av en fällande dom, se Rättegångsbalken 31:1 http://lagen.nu/1942:740#K31P1. Hur stort arvode som blir aktuellt är svårt att avgöra på förhand. Det beror på tidsåtgång m.m. För närvarande är rättshjälpstaxan 1250 kr per timma, så det ger i alla fall någon vägledning. Om det finns ekonomiska skäl så kan skyldigheten att återbetala ersättningen jämkas ner till noll. Vänligen
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?