FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt05/06/2007

Försenad renovering av bostadsrätt

Hej! Renoveringen av min bostadsrätt har tagit en månad längre tid än vad brf utlovade pga vattenskada (ej mitt fel). Har betalat hyra och avgifter under denna månad utan att kunna bo i lägenheten. Har jag rätt till ersättning? Vad är skäligt? Tack på förhand Erika

Lawline svarar

Hej! Om jag har förstått Din fråga rätt så har Din bostadsrättsförening anlitat en utomstående firma för att renovera Din bostadsrätt och denna firma har i sin tur dröjt med renoveringen. Hade det varit ett direkt avtal mellan Dig och firman som utfört renoveringen hade det varit lättare att veta vad som gäller då Konsumenttjänstlagen, se http://lagen.nu/1985:716 , hade varit tillämplig. Konsumenttjänstlagen säger att om näringsidkaren är i dröjsmål med utförandet av tjänsten så har konsumenten både rätt att häva avtalet men även rätt till skadestånd för den skada som uppkommit på grund av dröjsmålet, se 24-31 §§. Alltså, hade avtalet stått mellan Dig och renoveringsfirman hade Du haft goda chanser att kräva ersättning för den ekonomiska skada som uppkommit, d.v.s. extra hyran Du fått betala. Nu står dock avtalet mellan renoveringsfirman och föreningen och då är inte samma regler tillämpliga. Bostadsrättsföreningen har goda chanser att kräva ersättning från renoveringsfirman för dröjsmålet, dock inte enligt Konsumenttjänstlagen. Den lag som är tillämplig på Din relation med föreningen är Bostadsrättslagen som du finner http://lagen.nu/1991:614 . De aktuella reglerna återfinns i lagens 7 kapitel, närmare bestämt 2 och 4 §§. Här anges att om det uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande (vilket det indirekt torde vara då det är föreningen som anlitat firman) så har Du rätt till skälig nedsättning av årsavgiften. Vad som anses som skäligt har jag inte kunnat finna exempel på men om du inte kunnat nyttja lägenheten en månad så är min gissning att det skäliga skulle vara en nedsättning med 1/12. Det finns något som heter Bostadsrättsnämnden (Du finner länken till deras hemsida http://www.bostadsrattsnamnden.se/ ), som kan hjälpa till att lösa tvister mellan bostadsrättsföreningar och enskilda. Hjälpen är dock inte kostnadsfri utan kostar 500kr om ansökan kommer från en enskild person. Man bör även hålla i åtanke att nämndens avgöranden inte är juridiskt bindande, men det är ovanligt att de inte följs. Annars är det normala förfarandet vid bostadstvister att hyresnämnden avgör ärendet enligt Bostadsrättslagens 11 kapitel. Hoppas detta har hjälpt Dig och Lycka till! Med vänlig hälsning,
Ida ForssRådgivare