Tvångsförsäljning av samägd fastighet

2007-06-10 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Äger en fastighet med ett syskon. Vill köpa ut mitt syskon som motsätter sig försäljning. Om huset säljs på auktion enligt samägandelagen kan då mitt syskon förhindra mig att via auktionen köpa fastigheten? Om huset istället skulle säljas via mäklare kan då mitt syskon hindra mig att köpa fastigheten?
SVAR
Enligt lagen om samäganderätt kan domstol förordna att en god man utses att förvalta en fastighet som samägs av flera personer. Om någon av samägarna vill sälja sin andel står det denne fritt att göra så. Vill någon av samägarna att hela fastigheten skall säljas skall den gode mannen ordna med en offentlig auktion. Den enda lagreglering kring en sådan försäljning som finns är att parterna kan komma överens om ett lägsta pris som inte får understigas. I övrigt gäller att den med högst bud vinner budgivningen, oavsett vem detta är. Det är emellertid upp till den gode mannen att avgöra vem som får köpa fastigheten. En tvångsförsäljning sker genom en offentlig auktion vilket innebär att parterna måste vara överens för att en mäklare skall kunna anlitas. Eftersom ditt syskon motsätter sig försäljningen kommer försäljning via mäklare antagligen inte vara aktuellt. Om ditt syskon går med på en försäljning genom en mäklare kan denne till exempel ha som krav att du inte får vara köpare. Eftersom försäljning via mäklare hamnar utanför lagen om samäganderätt är detta inte något som regleras eller hindras, utan parterna kan avtala som de vill.

Vänligen

Linnéa Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1060)
2018-05-22 Samband mellan svensk rätt och internationell rätt
2018-05-22 Gäller en korrekt formulerad fullmakt överallt?
2018-05-21 Får inte tag på hantverkarfirman
2018-05-20 Skyldighet för bussföretag att tillhandahålla biljett under färd

Alla besvarade frågor (54529)