FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt29/05/2007

Upphovsrätt vad gäller brukshöjd

Vad menas med "skyddstid" i upphovsrättsliga sammanhang? Jag är intresserad av aspekter som påverkar upphovsrättsskydd av brukskonst (stickade plagg efter konstnärligt mönster).

Lawline svarar

Hej! Skyddstid i upphovsrättsliga sammanhang innebär att upphovsmannens verk är skyddat enligt lag under en viss tid. För närvarande är ett verk som erhåller upphovsrätt skyddad 70 år efter upphovsmannens död. Vad gäller din andra fråga så anges det i förarbetena till mönsterskyddslagstiftningen att ett krav för att en produkt på brukskonstområdet skall erhålla upphovsrättsligt skydd är att den fått en sådan individuell och konstnärlig gestalning att risken för att samma produkt skall kunna skapas genom annans självständiga skapande är obefintlig eller i alla fall ringa. I Rättsfallet NJA 1994 s 74 berörs upphovsrätten för brukskonst och Högsta Domstolen inhämtade i fallet ett yttrande från Föreningen Svensk Forms opinionsnämnd. Nämnden yttrade att verkshöjdsbegreppet för brukskonst ligger nära det som tillämpas inom bildkonsten. Inom bildkonstens område är skyddsomfånget ofta snävt dock anförde nämnden att på brukskonstens område är det lite mer omfattande. Man ställer kraven lite högre för upphovsrätt vad gäller brukskonst då verken ofta kan erhålla mönsterskydd om de inte erhåller upphovsrätt. Sammanfattningsvis är det som krävs för att en produkt ska erhålla verkshöjd således att det ger uttryck för konstnärlig självständighet, ambition och originalitet. Mvh
Josefin WerreRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”