FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 28/05/2007

Uppsägning och uppsägningstid

Jag har precis börjat som timanställd på ett jobb.jobbat i 2v.Men har fått ett annat erbjudande om ett säsongsjobb..Och jag skulle vila ha de.. Kan jag säga upp mig från de nuvarande jobbet?Hur lång uppsägningstid har man?Tack för svar

Lawline svarar

Hej! Du kan när som helst säga upp dig från ditt arbete 4§ 2 st. Lagen om anställningsskydd (LAS). Som minst gäller en uppsägningstid om en månad enligt 11§ LAS. För lagrum se http://www.lagen.nu/1982:80. Exakt vad som gäller för dig finns i ditt anställningsavtal, men antagligen en månad då du bara varit på ditt jobb i två veckor. Med Vänlig Hälsning
Emma SchröderRådgivare