FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt19/05/2007

Avtalsfrihet vid gåvor?

Gåva av del av bostadsrätt. Jag har ärvt en bostadsrätt som jag inte bor i. För att ett av mina barn skall kunna bo där funderar jag på att ge henne del av bostadsrätten. Hur gör jag för att hon inte skall kunna kräva mig på ersättning om hon skulle flytta? Kan jag ställa som villkor att hon inte kan få ut sin del annat än vid försäljning av bostadsrätten? Vad är det för skillnad om jag ger bort delen eller säljer den?

Lawline svarar

I huvudsak kan man säga att det råder avtalsfrihet på civilrättens område i Sverige (1§ 2st avtalslagen som du finner http://www.lagen.nu/1915:218 ). Det innebär att man i princip kan komma överens om vad som helst. Det finns dock ogiltighetsregler och jämkningsregler som sätter vissa gränser för vad som kan vara giltigt avtalsinnehåll. En viktig regel i detta smmanhang är 36§ avtalslagen som ger en möjlighet att jämka oskäliga avtalsvillkor. Hade transaktionen gällt ett köp skulle man kunna fråga sig om en klausul av det slag som du nämnde tidigare kanske borde anses som alltför betungande för köparen. Man får i dessa fall undersöka på vilket sätt köparen eventuellt kompenseras för detta av andra villkor i avtalet. När det gäller benefika överenskommelser gör sig oskälighetsaspekten dock inte gällande på detta sätt, varför det bör vara möjligt att ställa upp ganska betungande avtalsvillkor som överlåtare. Lycka till! Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”