FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt22/05/2007

Försäkringsersättning vid skogsarbete

Min systerson fick käken avslagen på sin arbetsplats när de skulle resa en flaggstång. Han är utbildad skogsarbetare och fick på sin nya arbetsplats också lära sig att resa flaggstänger. Nu anser försäkringsbolaget att han inte har rätt till skadestånd. Hur är detta möjligt?

Lawline svarar

Hej. Jag förmodar att du syftar på skadeersättning och inte skadestånd. Försäkringsbolaget är skyldigt att enligt försäkringsavtalet utbetala försäkringsersättning om villkoren för skadan är uppfyllda. För att avgöra om ersättning ska utgå måste man titta på försäkringsvillkoren och se om skadan uppfyller villkoren för utfående av ersättning. Då jag inte känner till det specifika försäkringsavtalet råder jag dig att kontakta försäkringsbolaget och be dem specificera på vilken punkt de avser att skadan inte är av sådan karaktär att din systerson har rätt till ersättning. Antagligen uppkommer även frågan om vilken försäkring som ska täcka skadan. Troligen innehar din systersons arbetsgivare en arbetsskadeförsäkring för din systerson men även en eventuell hemförsäkring borde omfatta skadan, om din systerson innehar en sådan. För att avgöra om din systerson har rätt till skadeersättning måste man som sagt se till de enskilda försäkringsvillkoren i de eventuella försäkringar som omfattas. Emellertid brukar personskador ge möjlighet att utfå ”dubbla” skadeersättningar, d.v.s. från mer än en försäkring. Detta regleras återigen i avtalet. Mitt råd är att du kontrollerar vilka försäkringar som kan omfattas och därefter kontaktar försäkringsbolagen. Mvh
Ola DavidssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000