FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt19/05/2007

Är man ovillkorligen bunden av en hotellbokning

Hej. Jag bokade ett hotell på en sajt och när jag fick min bokningsbekräftelse hade mina planer ändrats. De säger att jag har bokat och inte kan avboka. Vad gäller?

Lawline svarar

Svaret på frågan styrs till stor del av hur överenskommelsen runt bokningen utformats. Många tjänsteföretag som tar upp förbokningar använder sig av depositioner eller ett lägsta belopp som enligt avtal avkrävs kunden för det fall denne inte fullföljer avtalet. Å andra sidan kan bokningsöverenskommelsen framstå som så vag att inga reella förpliktelser kan härledas ur den. Att avtal skall hållas framgår av 1§ Avtalslagen (som du finner http://www.lagen.nu/1915:218 ). Detta säger oss dock inte så mycket om det konkreta fallet. För det fall överenskommelsen skulle kunna anses innehålla ett villkor från hotellets sida att bokningen ej är avbokningsbar kan man dock fråga sig om detta är ett giltigt avtalsvillkor. Relevant är bla hur villkoret kommit fram vid avtalstillfället. Är det ett standardvillkor som hotellet alltid använder är det viktigt att veta vilka möjligheter medkontrahenten har haft att sätta sig in i dessa. Ett avtalsvillkor som innebär att en bokning av hotellrum är ovillkorligt bindande känns vidare som ett rätt betungande villkor, och även om jag inte är så insatt i branschen så känns det även hyffsat osedvanligt. Villkor med den karaktären måste inte sällan framhävas extra noga för att bli giltigt avtalsinnehåll. I slutändan går det även att hävda att avtalsvillkoret är oskäligt mot dig som hotellkund, särskilt med tanke på att hotellet mycket väl kan hitta någon annan att hyra ut rummet till medan du tvingas betala fullt pris. I dessa fall kan avtalet ofta jämkas, särskilt i förhållanden som dessa där den ena parten framstår som underlägsen (36§ Avtalslagen, finns http://www.lagen.nu/1915:218#K3 ). Jag skulle råda dig att granska överenskommelsen mellan dig och hotellet och se om det finns något sätt att angripa denna. Lycka till! Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000