FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 13/05/2007

Föräldrapenning vid arbetslöshet

Jag har en fråga angående beräkning av föräldrapenning. Jag har nu en visstidsanställning t.o.m. 31/12 i år. Om jag därefter blir arbetslös och sen får barn i mars/april, vilken tidigare inkomst beräknas föräldrapenningen på?

Lawline svarar

Hej!

Din föräldrapenning grundas på din SGI (den sjukpenninggrundande inkomsten). Huvudregeln är att om man slutar jobba och inte längre har någon inkomst så upphör den tidigare SGI:n att gälla. Det finns dock undantag från detta. Ett undantag är om man efter en tids arbete med viss SGI blir arbetslös. Då har man kvar sin gamla SGI från jobbet omedelbart dessförinnan om man direkt anmäler sig som arbetslös på arbetsförmedlingen och aktivt söker nytt arbete. Regler om detta finns i Lagen om allmän försäkring 3 kap 5 § 3 st, se http://lagen.nu/1962:381. För mer information se även Försäkringskassans hemsida http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/sgi/.Lycka till!

Hanna AdamsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000