FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt08/05/2007

Värdering av andel i samägd fastighet

Jag äger en fritidsfastighet tillsammans med min bror. Nu vill han sälja sin andel. Vi har fått fastigheten värderad. Tacksam för svar om vad som gäller om vi inte kommer överens om priset.

Lawline svarar

När man äger en fastighet tillsammans med någon tillämpas samäganderättslagen om inte delägarna avtalat om något annat. Såsom sista utväg om man inte kan enas om angelägenheter rörande fastigheten tillämpas ett förfarande där man får utbjuda denna på auktion såvitt inget annat tidigare avtalats. På denna auktion får du ropa in fastigheten till det marknadsvärde som då uppstår. Hälften av den summan som du då ropar in fastigheten för tillfaller din bror. Någon egentlig risk för att annan skall kunna ropa in fastigheten finns inte då det vid fastighetsöverlåtelse tillämpas ett krav på bland annat skriftligt köpeavtal. Någon rätt tillkommer således inte en utomstående spekulant att förvärva fastigheten om inte budet godkänns av er (jordabalken 4 kap. 1 §). Samäganderättslagen hittar du http://www.lagen.nu/1904:48_s.1
Rasmus FahlénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000