Värdering av andel i samägd fastighet

2007-05-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag äger en fritidsfastighet tillsammans med min bror. Nu vill han sälja sin andel. Vi har fått fastigheten värderad. Tacksam för svar om vad som gäller om vi inte kommer överens om priset.
SVAR
När man äger en fastighet tillsammans med någon tillämpas samäganderättslagen om inte delägarna avtalat om något annat.
Såsom sista utväg om man inte kan enas om angelägenheter rörande fastigheten tillämpas ett förfarande där man får utbjuda denna på auktion såvitt inget annat tidigare avtalats. På denna auktion får du ropa in fastigheten till det marknadsvärde som då uppstår. Hälften av den summan som du då ropar in fastigheten för tillfaller din bror.

Någon egentlig risk för att annan skall kunna ropa in fastigheten finns inte då det vid fastighetsöverlåtelse tillämpas ett krav på bland annat skriftligt köpeavtal. Någon rätt tillkommer således inte en utomstående spekulant att förvärva fastigheten om inte budet godkänns av er (jordabalken 4 kap. 1 §).

Samäganderättslagen hittar du http://www.lagen.nu/1904:48_s.1
Rasmus Fahlén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1898)
2019-12-08 Varför blev flytdockan lös öre i NJA 1997 s. 660
2019-12-08 Krävs det någon särskild åtgärd när man förvärvar fastighet genom testamente?
2019-12-06 Boende i industrifastighet kan medföra vite
2019-11-30 Vad är normalt slitage?

Alla besvarade frågor (75484)