FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt15/05/2007

Hyresvärds grunder för uppsägning av hyreskontrakt

Kan jag bli avhyst för störning för att jag kör olovligt? Blev utkastad av sambon och det enda jag hittade var ett hus utan kommunala kommunikationer. Nu har hyresvärden fått reda på att jag ej har körkort och sagt upp mig pga störning (körkortet) plus otrevligt betende mot grannar vilket jag aldrig varit, har även frågat om det och han kan inte säja vad det gäller kan han verkligen säga upp mig på dom grunderna?

Lawline svarar

Hej, En hyresvärd har i vissa fall enligt Hyreslagen (Jordabalken kap 12, se http://www.lagen.nu/1970:994) rätt att säga upp en hyresgäst till omedelbart avflyttande. De situationer då denna möjlighet finns är uttömmande reglerade i 42 § och avser situationer då hyresgästen allvarligt åsidosatt sina förpliktelser enligt hyresavtalet. Där framgår att detta bland annat gäller då hyresgästen underlåter att betala hyran, trots tillsägelse olovligen hyr ut lägenheten i andra hand, vanvårdar lägenheten eller använder lägenheten huvudsakligen för brottslig verksamhet. Hyresgästen kan endast på dessa grunder omedelbart tvingas att avflytta. Ingen av de omständigheter som du i frågan beskriver att din hyresvärd påtalat för dig faller in under de ovan beskrivna bestämmelserna. Det finns därför inte någon grund för att din hyresrätt ska vara förverkad och du tvingas omedelbart lämna din lägenhet. Om hyresgästen vidare orsakar vissa inte fullt så allvarliga störningar kan han tvingas flytta efter uppsägningstid enligt 46 § 2p. Det kan då vara fråga om misskötsamhet genom störningar i boendet (jmf 25 §). Någon enstaka störning är inte tillräckligt för att hyresgästen ska förlora sitt hyreskontrakt. Otrevligt beteende mot grannar skulle kunna falla under denna bestämmelse. Självklart måste dock hyresvärden i så fall precisera vilka störningar som han menar att det gäller och bevisa att dessa förekommit! En eventuell tvist avgörs då av hyresnämnden. Att du kört olovligt är inte i sig en grund för att du ska kunna förlora ditt hyreskontrakt. Lycka till!
Hanna AdamsonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”