FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt03/05/2007

Gåva av bostadsrätt

Exakt var statueras de formkrav som måste vara uppfyllda för att ett gåvobrev avseende bostadsrätt skall vara giltigt?

Lawline svarar

Hej, Lagen angående vissa utfästelser om gåva (se http://lagen.nu/1936:83), upptar regler om när en gåva av lös egendom skall anses som fullbordad. I 3§ 3st anges att gåvan, i fråga om ”andra fordringar”, anses fullbordad då gäldenären underrättats om överlåtelsen. Under begreppet ”andra fordringar” faller bostadsrätter. I praxis har det fastslagits att en överlåtelse av bostadsrätt blir skyddad mot överlåtarens borgenärer först då föreningen underrättats om överlåtelsen, den s.k. denuntiationsprincipen. En gåva av en bostadsrätt bör alltså anses som fullbordad i förhållande till givaren på samma sätt som i förhållande till dennes borgenär. Detta innebär kortfattat att gåvan blir giltig först när bostadsrättsföreningen har underrättats om överlåtelsen. Gåvobrevet ska skickas till styrelsen för bostadsrättsföreningen tillsammans med ansökan om utträde för er och eventuellt ansökan om inträde i föreningen för den som ska få bostadsrätten. Med vänlig hälsning,
Cecilia JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”