Tvångsförsäljning av samägd egendom

Hej Lawline,

Jag äger en fastighet till 75% och min syster till 25%, den är ett arv från våra föräldrar. Vad har jag för möjligheter att begära tvångsinlösen eller försäljning då vi tyvärr inte är överens eller ens kan prata i frågan. Finns det andra möjligheter att lösa ut henne från detta gemensamma ägande?

Lawline svarar

Hej,



När två eller flera personer äger en sak som t ex en fastighet tillsammans blir lagen om samäganderätt tillämplig (SamägL 1§, se http://www.lagen.nu/1904:48_s.1 ). Ett samägt objekt skall enligt 2 § SamägL förvaltas av delägarna tillsammans. Detta betyder att det krävs enighet bland delägarna för att åtgärder skall kunna vidtas. För det fall delägarna inte kan enas om föremålets förvaltning finns det två alternativa lösningar på problemet. Antingen kan tingsrätten efter ansökan av en av delägarna utse en god man som har till uppgift att förvalta godset till ägarnas bästa (SamägL 3 och 4 §§), eller så kan envar av delägarna kräva att fastigheten går till försäljning enligt lagens 6 §. Tyvärr ser jag dock inget annat sätt på vilket fastigheten skulle kunna tvångsinlösas. Din systers äganderätt måste nämligen även den respekteras.



Med vänlig hälsning,

Elzbieta KaczorowskaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”