FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt22/04/2007

Pantsättning av lös egendom

Kan man pantsätta en två år gammal traktor som man använder i sitt dagliga arbete? Om inte, varför och enligt vilka paragrafer?

Lawline svarar

Hej, Tyvärr kan det vara problem att pantsätta traktorn. Enligt handelsbalken 10 kap 1 § (http://lagen.nu/1736:0123_2) följer att för giltig panträtt krävs att panten kommit i panthavarens besittning. Panträtt innebär sedan att panthavaren har rätt framför andra borgenärer att få betalt av gäldenären ur denna egendom. Det finns många rättsfall på område angående vad det innebär att panten skall ha kommit i panthavarens besittning. Normalt krävs att pantsättarens både faktiska och rättsliga rådighet är avskurens från panten. Detta innebär att pantsättaren varken kan använda pantobjektet, ha tillgång till det eller sälja det, vilket för din del skulle innebära att du inte längre kan använda traktorn. En del av de rättsfall som kan nämnas är NJA 1949 s 164, NJA 1986 s 409 och NJA 1996 s 52 (dessa kan du söka efter på www.lagen.nu ) Vänliga hälsningar
Cornelia SvenssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”