FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt27/04/2007

Ändring av Socialtjänstlagen

Är en portallag själva huvud/sammanfattling av lagarnas intenioner? Är Ny socialtjänstlag, huvudbetänkande av socialtjänstkommitten, sou 1994:139 korrekt eller har det varit stora ändringasr i lagen som omvandlades 2002?

Lawline svarar

Hej! En portalparagraf är den första sammanfattande paragrafen i en lag. Den anger lagens intentioner eller huvudsakliga syfte. En portallag har samma funktion, att klargöra det huvudsakliga syftet med lagstiftningen på ett område. Vanligare är dock att använda sig av ordet ramlag, vilket Socialtjänstlagen räknas som. En ramlag måste fyllas ut med materiella regler för att kunna användas i praktiken. Omvandligen som skedde av socialtjänstlagen 2002 bestod bland annat i att rätten till bistånd för den enskilde vidgades och att rätten att överklaga genom förvaltningsbesvär skulle omfatta i princip alla typer av biståndsbeslut. Dessutom gavs länsstyrelserna utökade tillsynsinstrument och det blev obligatoriskt att upprätta vårdplaner för unga som vårdades utanför hemmet. Jag skulle råda dig att först använda dig av prop 2000/01:80 för få vägledning för innebörden av gällande rätt (sök efter proposition 2000/01:80 på lagrummet.se under förarbeten, se www.lagrummet.se). Skulle du vilja fördjupa dig ytterligare finns det dock alla anledning att använda sig av äldre SOU:er för att söka ledning angående lagrum som fortfarande är relevanta. Lycka till! Med vänlig hälsning
Marie HedelinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo