FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt13/05/2007

Rätt köpa arrendet efter 50 år?

Jag har en sommarstuga på en arrendetomt som varit i familjens ägo sedan 1942. Nu har jag hört att man har rätt att som arrendator köpa tomten till ett pris som fastställs av en oberoende värderinghsman om man haft arrendet i mer än 50 år. Stämmer detta? Vi har haft tomten i två generationer och i 65 år

Lawline svarar

Hej Jag kan inte hitta någon lag som ger arrendatorn rätt att köpa arrendet efter 50 år, det finns inget stöd i förarbetena för att det finns någon sådan rätt tyvärr. Angående historiska arrenden har det flera gånger varit uppe förslag och motioner om att en lag för att en rätt att friköpa arrendet ska införas, men än så länge har inget förslag gått igenom. Dock verkar det som om det fortfarande pågår utredning om detta. Regeringen planerar att redovisa sitt ställningstagande till riksdagen år 2007 (enligt Regeringens skrivelse 2006/07:75, se http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=10&dok_id=GU0375&rm=2006/07&bet=75 ). Se även lagutskottets betänkande http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GM01LU12&rm=1998/99&bet=LU12 . Vänliga hälsningar,
Anna BergmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000