FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt26/04/2007

Kroppsbesiktning

Hej, Kan jag vägra att ge DNA prov när jag enbart är kallad till förhör som misstänkt /utpekad för brott?

Lawline svarar

Hej, Den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, får kroppsbesiktigas för att det ska kunna tas prover för att göra DNA-analys. Med kroppsbesiktning menas undersökning av kroppens yttre och inre samt tagande av prov och undersökning av sådana prov. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den undersökte riskerar framtida ohälsa eller skada. Detta följer av 28:12-12a Rättegångsbalken (se http://lagen.nu/1942:740). Om du inte är skäligen misstänkt för ett brott kan du ändå behöva ge ett prov om syftet är att genom en DNA-analys av provet underlätta identifiering vid utredning av ett brott på vilket fängelse kan följa, och det finns synnerlig anledning att anta att det är av betydelse för utredningen av brottet. En kroppsbesiktning för endast genomföras om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller de men i övrigt som åtgärden innebär för dig som misstänkt. Se 28:3a Rättegångsbalken. I normala fall krävs det att ett förordnande om kroppsbesiktning meddelas av förundersökningsledaren eller åklagaren, men vid fara i dröjsmål kan även en polisman enligt 28:13 Rättegångsbalken besluta om kroppsbesiktning. Svaret på din fråga är alltså att om du anses som skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse kan du bli tvungen att ge ett prov om det anses som nödvändigt och befogat. Med vänlig hälsning
Cecilia JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo