FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/04/2007

Bostadsrättshavarens rättigheter

Är ytterdörren på till min lägenhet min egendom och ansvar? Jag bor i en bostadsrättsförening och styrelsen hävdar detta skriftligt. Det skulle alltså innebära att jag kan sätta in vilken dörr som mig behagar, under rimliga former. Finns det någon lagparagraf att luta sig emot?

Lawline svarar

Utgångspunkten för denna bedömning är att ytterdörren ur ett rimligt perspektiv måste anses vara en del av lägenheten och därmed ditt ansvar ( 7 kap. 4,12 §§ Bostadsrättslagen). Bostadsrättsföreningen svarar bara för underhållet av gemensamma utrymmen och fastigheten medan bostadrättshavaren svarar för det så kallade inre underhållet. Enligt motiven till Bostadsrättslagen torde ytterdörrar ingå i lägenheten och därmed höra till bostadsrättshavarens ansvar (Prop 1990/91:92 s 201). Det enda undantaget från denna regel är om stadgara bestämmer annat. Hursomhelst är det tveksamt om du kan byta ut ytterdörrarna. Frågan består i hur man ska tolka Bostadsrättslagen 7 kap. 7 §. Enligt min mening är inte ytterdörrarna någon bärande konstruktion enligt normalt svenskt ordbruk. Emellertid kan byte av ytterdörr utgöra en väsentlig förändring av lägenheten. Svaret på frågan beror också på vad stadgarna föreskriver. Oavsett att innehavet av bostadsrätt påminner om en vanlig äganderätt skulle jag vid tvivel fråga styrelsen om tillstånd för denna ombyggnad. Eftersom denna åtgärd knappast medför påtaglig skada eller olägenhete för föreningen kommer det nog inte neka till tillståndet. Mitt råd är alltså att fråga bostadsrättföreningen om lov för denna åtgärd.
Jacob ÖbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000