3 månaders uppsägningstid - för hur många månader måste min andrahandshyresgäst betala hyra?

2017-12-06 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag har för tillfället min hyresrättslägenhet uthyrd i andra hand. Min andrahandshyresgäst har nu köpt lägenhet och skulle vilja flytta ifrån lägenheten 15/3 2018. I hyresavtalet vi har skrivit står det: "hyresavtalet gäller from 170701 t.om. 180331. Avtalet sägs upp med 3 månaders uppsägningstid till hyrestidens utgång". Min fråga är att om hyresgästen säger upp avtalet idag, kan hon då lämna lägenheten redan 15/3 eller kan jag kräva att hon ska betala hyran för hela mars då det ju blir 3 kalendermånader from idag. Hyresgästen menar på att det ju står 3 månader och inte 3 kalendermånader i hyresavtalet så jag blev osäker på vad som gäller egentligen.
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Jag uppfattar det som att syftet med den avtalade hyrestiden är att den ska tolkas i enlighet med hyreslagens regler (12 kap. jordabalken). "3 månaders uppsägningstid" tolkad enligt 12 kap. 5 § 1 stycket hyreslagen innebär att sägs hyresavtalet upp t.ex. den 5 december är hyresgästen skyldig att betala full hyra för jan, feb och mars månad. Detta gäller såklart under förutsättning att ni också avtalat om att hyran ska betalas enligt 12 kap. 20 § 1 stycket hyreslagen. Denna bestämmelse säger att hyran betalas månadsvis och senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

Hyresgästens tolkning är såklart inte helt orimlig, men för att hyresgästen ska ha rätt att endast betala hyra för halva mars månad förutsätter det att ni i avtalet lämnat utrymme för att betalning inte alltid ska ske senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?