FrågaAVTALSRÄTTGåva29/04/2007

Återgång av gåva

Hej!

Min bror gav mig sin fjärdedel av arvet (ett fritidshus)efter vår mor. Nu visar det sig att han är skyldig 460 000.

Vad kan hända? Går gåvan tillbaka, tvångsförsäljning eller?

Lawline svarar

Hej,Eftersom man vill skydda borgenärer från att egendom undantas vid exempelvis en utmätning eller vid konkurs, så skall egendom gå åter, om den har fullbordats senare än tre år före fristdagen vad gäller närstående till gäldenären vilket syskon anses vara. Med fristdag menas den dag då ansökan om försättande i konkurs inkommer till tingsrätten, se 4:2 KonkL. Detta gäller om gäldenären, din bror, inte kan visa att han efter gåvan hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarande hans skuld på 460´, se 4:6 KonkL. Om han inte kan visa detta blir det återvinning och den egendom som gäldenären utgett skall då återbäras till konkursboet, se 4:14 1 st KonkL. Konkurslagen hittar du http://lagen.nu/1987:672.Med vänlig hälsning

Rådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning