Tillträde till lägenhet

Jag skall flytta till ny lägenhet den 1 Juli som är en Söndag. Avflyttande hyresgäst flyttar den 26 juni, har jag rätt till nycklar den 1 juli eller? han hävdar att han har rätt att behålla nycklarna till Måndag kl 12,00.

Jag vet om regeln om den 1a inträffar på en röd dag, men en söndag är väll alltid röd dag.

Tacksam för svar snarast

Lawline svarar

Hej,Det stämmer att söndag alltid är en röd dag. Beträffande tillträde till lägenheten så stadgar jordabalken 12 kap 7 § 2 st att om den dag som tillträde ska ske är en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton så ska tillträde istället ske nästa vardag kl 12. Detta gäller om inget annat avtalats. Då den första juli i år infaller på en söndag ska du alltså om inget annat avtalats rätt att få tillgång till din nya lägenhet måndagen den 2 juli.Lycka till!

Raoul MehtaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning