FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt01/05/2007

Nytillkommen omständighet i avtalsförhållande

Har annonserat ut ett torp vi blocket som "bortskänkes mot bortforslande". Fick många svar. Första spekulanten sa att han skulle ta det och flytta det till sonens tomt. Han sa sig betala kostnaden för kommunens rivningslov. Jag tog bort annonsen samma kväll. Vid ytterligare kontakt med kommunen framkommer att det krävs ett intyg från anticimex på att torpet är fritt från skadedjur för att få flytta det. Total kostnad max 4000kr. Nu när vi skickar ett skrifligt avtalsförslag, så får vi till svar att han ej har intresse för fastigheten längre. Hur är rättsläget? Kan jag kräva skadestånd? Jag har spelat in spekulantsamtalet där han säger sig vilja ha torpet. I min mening ett muntligt avtal.

Lawline svarar

Mycket riktigt har du och spekulanten ingått ett muntligt avtal. Dessa skall, liksom skriftliga avtal, hållas. Spekulanten ingick avtalet med dig med avsikt att utan att behöva betala för mer än rivningslovet få överta ditt torp. Omständigheten att det krävs intyg från Anticimex visste varken du eller spekulanten om vid avtalsslutet och således inte heller något ni har avtalat om. Spekulanten är därför inte skyldig att betala denna avgift och du kan inte kräva denne på något skadestånd. I själva verket kan det vara så att spekulanten skulle kunna kräva att han, trots avgiften till Anticimex, ska få överta torpet utan att behöva betala för mer än rivningslovet. Det är ju så ert avtal ser ut. Jag är emellertid inte säker på att spekulanten skulle få framgång med ett sådant krav eftersom det kan ses som oskäligt. Tillkommer omständigheter som medför att upprätthållandet av ett avtal blir oskäligt, kan man jämka detta. Är det så att du och spekulanten ses som jämnstarka avtalsparter och om kravet på intyg från Anticimex är något du borde ha vetat om, är det dock tveksamt om man skulle jämka avtalet. För din del är det nog därför bäst att acceptera att spekulanten har dragit sig ur avtalet och försöka på nytt med en ny spekulant. Med vänlig hälsning,
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”